Co potřebujete od geodeta, když se chystáte stavět nový dům?
 

Chcete rozdělit pozemek pro prodej, budoucí výstavbu apod.?
 

Chcete stavět a potřebujete vyhotovit mapový podklad pro projekt?
 

Chcete stavět a potřebujete vyznačit polohu a rozměry budoucí stavby v terénu?